GDPR Hero

för företag av alla storlekar

GDPR Hero förenklar och effektiviserar er behandling av personuppgifter

Enkelt förklarat så påminner tjänsten om ett bokföringsprogram för personuppgifter, där ni får hjälp med hur ni får behandla uppgifterna, genom informationsrutor och videos. Tjänsten håller er även uppdaterad med ändringar på området (ett femtiotal speciallagar och praxis är på ingång) och ni kan enkelt få rapporter med information om er behandling utskrivna om det skulle behövas (krav på information från era kunder och anställda – och eventuella incidentrapporter till tillsynsmyndigheten).

Det webbaserade verktyget minimerar era konsultkostnader och undviker de kostsamma misstag som kan uppstå för att ni bombarderas av ofullständig och ibland motsägelsefull information. Med GDPR Hero får ni överblick över vilka personuppgifter ni hanterar och underlag för att bestämma vilka uppgifter ni vill behålla. Ni får hjälp i tydliga steg med checklistor, arbetsupplägg och nyhetsbevakning. Men framför allt samlar vi all er hantering på samma ställe. På så sätt hanterar ni era personuppgifter i rätt syfte, under ansvar av rätt personer och enligt rätt lag.

Det finns många aktörer på marknaden för tillfället men några fördelar med oss är att:

– Vi är ett team jurister som arbetar nästan uteslutande med GDPR. Vi arbetar med både små och stora privata företag och den offentliga sektorn. Alltså hanterar vi all typ av problematik kring GDPR.

– Vi har även tekniker och IT-specialister knutna till oss, både internt men även genom starka samarbeten vilket innebär att om ni har komplicerade tekniska system som kan behöva ändras så kan vi ordna det, antingen internt eller genom våra samarbetspartners.

– Vi har en studentpool med jurister som kan användas vid enklare juridiska ärenden, t.ex. hjälpa er inventera era personuppgifter och mata in dem om ni använder GDPR Hero för er behandling. Detta leder till lägre kostnader och färre misstag.

Skaffa ett konto idag!

Vi ställer också gärna upp på ett demo om ni vill titta närmare på verktyget.

Menu

Get in Touch

Hi there, thanks for stopping by. If you need help with anything, just fill in the form below.
Alternatively, you can call us on +46 (0)46 – 273 17 17