Är ni nyfikna på att se hur GDPR Hero fungerar?

Titta gärna på våra instruktionsvideos och få en närmare inblick i hur verktyget fungerar.

Har ni några frågor? Tveka inte att kontakta vår supportpersonal genom chattruta nere till höger.

* Vänligen notera att vi kontinuerligt uppdaterar och utvecklar GDPR Hero,
vilket kan innebära att funktioner och termer som syns i filmerna kan vara förändrade eller vidareutvecklade.

gdpr hero icon

GDPR Hero hjälper er att följa den nya lagen.

Med det webbaserade verktyget minimerar ni era konsultkostnader och undviker de kostsamma misstag som kan uppstå för att ni bombarderas av ofullständig och ibland motsägelsefull information.

Med GDPR Hero får ni överblick

… över vilka personuppgifter ni hanterar och underlag för att bestämma vilka uppgifter ni vill behålla. Ni får hjälp i tydliga steg för steg funktioner, genom checklistor, informationsrutor och nyhetsbevakning. Men framför allt samlar vi all er dokumentation på samma ställe. På så sätt hanterar ni era personuppgifter med rätt syfte och med stöd av rätt rättslig grund, och kontroll av att det hanteras va rätt personer inom er organisation.

Menu

Get in Touch

Hi there, thanks for stopping by. If you need help with anything, just fill in the form below.
Alternatively, you can call us on +46 (0)46 – 273 17 17