GDPR Hero GOV

för den offentliga sektorn

Vi erbjuder utöver ett smart digitalt verktyg, specifikt utvecklat för offentlig sektor, även juridisk kompetens. Våra jurister har specialkompetens inom området och vi hjälper gärna er att hitta den optimala lösningen.

Med GDPR Hero får ni överblick över vilka personuppgifter ni hanterar och underlag för att bestämma vilka uppgifter ni vill behålla. Ni får hjälp i tydliga steg med checklistor, arbetsupplägg och nyhetsbevakning. Men framför allt samlar vi all er hantering på samma ställe.

Vi levererar bl.a. till Jönköpings kommuns förvaltningar och kommunala bolag, som efterfrågade ett system för hantering av den nya dataskyddsförordningen.

Kanske kan vi hjälpa även er? Kontakta oss för mer information!

Så funkar GDPR Hero GOV

GDPR Hero GOV fungerar likadant som våra abonnemang för privat verksamhet. Skillnaden är att innehållet är anpassat efter offentlig sektor!

GDPR Hero finns i två storlekar; GOV MEDIUM och GOV PREMIUM.

GOV MEDIUM är anpassat för att passa en enskild förvaltning, kommunalt bolag eller liknande – ni har ett överordnat konto som lämpligen adminiatreras av dataskyddsombudet.

GOV PREMIUM är skapat så att ni kan anpassa kontostrukturen utefter era behov. Ni kan skapa en stor kontohierarki som kan omfatta en kommun, landsting eller större förvaltning. Kontostrukturen består av tre olika nivåer av konton, som skapas i en trädstruktur (se bild till höger).

Masterkonto

Kan skapa GDPR Hero-konton. Ett GDPR Hero-konto kan förslagsvis tilldelas en förvaltning eller en nämnd. Masterkontot kan se allt i GDPR Hero-kontona, men kan inte skapa eller ändra något.

GDPR Hero-konto

Kan i sin tur skapa användarkonton med antingen skapa/ändra eller läs-behörighet.

Användarkonto

Med behörighet ”skapa/ändra” kan se, skapa och ändra allt som finns i det GDPR Hero-konto det är kopplad till. Användarkonto med läs-behörighet kan enbart se allt som finns i det överordnade GDPR Hero-kontot.

gov 01

Kontakta oss för ett demo och mer information om hur vi kan hjälpa just Er!

Menu

Get in Touch

Hi there, thanks for stopping by. If you need help with anything, just fill in the form below.
Alternatively, you can call us on +46 (0)46 – 273 17 17