Historia

Det lilla verktyget som visade sig vara fantastiskt skalbart och effektivt. Vårt fokus har alltid varit att hjälpa de 900 000 svenska företag, och 25-50 miljoner europeiska, som kommer få det svårt att nå upp till alla krav i förordningen utan ett ständigt uppdaterat och mycket pedagogiskt e-registerverktyg.

Denna sida är lika mycket för vår egen skull som för er som besökare. Det är nämligen lätt att glömma hur allt startade när man bara ser framåt och allt går väldigt, väldigt, fort.

Trots att allt från idé till utveckling, lansering och expansion, gått på mindre än två år är det svårt att få med allt utan att det blir för långdraget – men här kommer en, förhoppningsvis, hanterbar version:

Allt startade väl egentligen på riktigt när Daniel Sällberg och Ola Andersson satt ner på IDEON i Lund och märkte att de försökt lösa samma problem fast från olika håll – någon gång i början av hösten 2016. Kort sagt hade Ola ett IT-bolag och Daniel en juristfirma (om än i en studentlägenhet på 11 kvadrat) – och båda ville hitta en lösning för alla småföretagare som de kände inte skulle ha en chans att klara sig när nya krav kom från storföretag, EU och Datainspektionen från och med 25:e maj 2018, bara knappt två år framåt i tiden. De ville finna en lösning på “problemet”, eller låt oss säga utmaningen (och senare “möjligheten”), med den nya Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den engelska förkortningen lyder.

Uppdraget de gav sig själva var att hjälpa alla de företag och organisationer som inte vill, eller kan, lägga hundratusentals kronor (eller ens 10 000 kr) på en lösning som kräver både IT- och juridisk kompetens. Daniel satte igång att bygga på en juridisk kravspec för en molntjänst där målet var användaren, oavsett storlek eller bransch, skulle kunna gå från meny 1-7 och när inmatningen var klar skulle alla krav i förordningen vara uppfyllda – men inte mer än så. Lean och korrekt var ledorden, och jag minns att vi var mer irriterade än glada för all uppmärksamhet vi fick från företag i storlekordningen 500 anställda+ och hur svårt det samtidigt var att övertyga småföretagen. En fördel med att vi tvingades börja vidareutveckla vad som inom ett halvår blivit en lanserad och i sig komplett (men opolerad) produkt, är att vi fått både fördelarna med vår minimalistiska approach (där inget merarbete skapas i en redan tuff utmaning) och de lika stora fördelar som kommer av att företag med tio gånger fler jurister och it-tekniker hela tiden ställt krav på fler och fler funktioner.

Sommaren 2017 kom både vår engelska, danska och norska version av verktyget och mellan april och augusti anställdes tio nya jurister – fem studenter och fem seniora. Jönköpings kommun startade en upphandling, som vi vann, och GDPR Hero GOV föddes.

Vid årsskiftet var vi 15 direkt anställda och många fler knutna till oss genom samarbeten och avtal. Vi är fortfarande väldigt ‘lean’, har fortfarande som ambition att hjälpa alla till en billig och juridiskt och tekniskt stark produkt, men utmed vägen har det blivit tydligt hur många varierande kompetenser och bakgrunder som behövs för att hjälpa allt från en ornitologisk förening till en internationell koncern eller myndighet. Vi har seniora affärsutvecklare, ett stort gäng jurister med nischer inom nischer inom GDPR, egna IT-stjärnor och ett stort nätverk av kompetenser genom alla samarbetspartners. Det vi ‘saknar’ är säljare. Vi har inte en enda säljare och har aldrig haft – vilket förvånar många, men det har helt enkelt inte behövts.

// Daniel Sällberg, VD

Menu

Get in Touch

Hi there, thanks for stopping by. If you need help with anything, just fill in the form below.
Alternatively, you can call us on +46 (0)46 – 273 17 17